Služby

Zajišťujeme

• odvoz fekálií
• přepravu odpadních vod s likvidací na ČOV a proplachy kanalizací.
• zemní a výkopové práce

Odpadní vody svážíme ze spádových oblastí k čistírnám odpadních vod Čáslav, Kutná Hora a Golčův Jeníkov.

Dále zajišťujeme čištění a odvoz kuchyňských lapolů, odvoz kalů z domovních a obecních čistíren odpadních vod s uložením na kompostárně.

Služby zajišťujeme moderním vozidlem MAN s nádrží 6m3 a sací délkou do 15m.

Na likvidované odpady vystavujeme doklad o likvidaci se souhlasem Středočeského a Pardubického kraje a kraje Vysočina. Dále nabízíme zemní a výkopové práce pomocí traktorbagru JCB.