Služby

Přeprava odpadních vod

Likvidujeme následující odpady: 19 08 05    Kaly z čištění komunálních odpadních vod 19 08 09   Směs tuků a olejů z odlučovače tuků 20 01 08   Biologický rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 20 03 04   Kal ze septiků a žump Vodu do bazénů nenavážíme !

Historie firmy

Zjistit více